Vyhľadať

Záruka

V prvom rade nám ide o spokojnosť zákazníka.

Dĺžka záručnej doby je v zmysle Občianskeho zákonníka, prípadne osobitných právnych predpisov, pokiaľ nie je uvedené inak, 2 roky. Avšak značky Austroflamm, Leda, Saey alebo Lacunza poskytujú na svoje výrobky rozsiahlu záruku, ktorá sa vzťahuje na akékoľvek chyby, ktoré sa dajú pripísať výrobným alebo montážnym nedostatkom. Za predpokladu dodržania výrobcom určených záručných podmienok, ktoré definujú prevádzkové podmienky a správne zaobchádzanie s komínovým systémom, ako pri montáži tak aj pri samotnom prevádzkovaní, garantuje výrobca u nerezových komínových systémov 5 ročnú záruku. Šamotové vložky špičkovej nemeckej kvality a tvárnice s vysokou pevnosťou v tlaku nám umožňujú u šamotových komínových systémov poskytovať záruku až 30 rokov.