Vyhľadať

ŠAMOTOVÁ DOSKA, 400X300X40, ŠAMOT ŤAHANÝ

Technické informácie:
Žiaruvzdornosť-ISO [-] : 170
Objemová hmotnosť [kg/m3] : 1850
Pórovitosť [%] : 32
Pevnosť v tlaku [MPa] : 15
Odolnosť na teplotné zmeny [cykly] : >30
Dodatočné lineárne zmeny pri 1100 °C/2 h [%]: <0,8
Obsah Al2O3 [%]: 37
Obsah Fe2O3 [%]: 2,5

Cena s DPH

14,80 

Popis :
Kachliarsky šamot ťahaný SIII-KP bol vyvinutý špeciálne pre použitie v krboch, kachľových pecí a ostatných domácich spotrebičoch na vykurovanie.

Na základe použitia materiálu sú optimalizované vzhľadové a fyzikálno-mechanické vlastnosti:

– nemenná svetlá farba

– široká tvarová variabilita

– optimálna drsnosť povrchu podľa spôsobu použitia

– ľahká opracovateľnosť

– veľmi dobrá rozmerová presnosť

– vynikajúca odolnosť proti teplotným šokom

Vysoká a stabilná kvalita týchto výrobkov je garantovaná používaním vybraných najvhodnejších surovín, účelným a spoľahlivým výrobným zariadením a tradičným, viac než 100 ročným know-how.

Šamotové tvarovky sú vyrábané suchým, polosuchým a plastickým lisovaním. Tým je daná možnosť prakticky neobmedzeného tvarového sortimentu.

Okrem štandardných plasticky ťahaných šamotov sa vyrábajú a dodávajú tvarovky podľa požiadaviek zákazníkov.

Kachliarsky šamot je certifikovaný podľa rakúskej normy ÖNORM B8306.

Hmotnosť 9,1 kg