Vyhľadať

ŠAMOTOVÁ DOSKA, 500X250X30, ŠAMOT ŤAHANÝ

Technické informácie:
Žiaruvzdornosť-ISO [-] :
170Objemová hmotnosť [kg/m3] :1850Pórovitosť [%] :32Pevnosť v tlaku [MPa] :15Odolnosť na teplotné zmeny [cykly] :>30Dodatočné lineárne zmeny pri 1100 °C/2 h [%]:<0,8Obsah Al2O3 [%]:37Obsah Fe2O3 [%]:2,5

Cena s DPH

13,00 

Popis :
Kachliarsky šamot ťahaný SIII-KP bol vyvinutý špeciálne pre použitie v krboch, kachľových pecí a ostatných domácich spotrebičoch na vykurovanie.

Na základe použitia materiálu sú optimalizované vzhľadové a fyzikálno-mechanické vlastnosti:

– nemenná svetlá farba

– široká tvarová variabilita

– optimálna drsnosť povrchu podľa spôsobu použitia

– ľahká opracovateľnosť

– veľmi dobrá rozmerová presnosť

– vynikajúca odolnosť proti teplotným šokom

Vysoká a stabilná kvalita týchto výrobkov je garantovaná používaním vybraných najvhodnejších surovín, účelným a spoľahlivým výrobným zariadením a tradičným, viac než 100 ročným know-how.

Šamotové tvarovky sú vyrábané suchým, polosuchým a plastickým lisovaním. Tým je daná možnosť prakticky neobmedzeného tvarového sortimentu.

Okrem štandardných plasticky ťahaných šamotov sa vyrábajú a dodávajú tvarovky podľa požiadaviek zákazníkov.

Kachliarsky šamot je certifikovaný podľa rakúskej normy ÖNORM B8306.

Hmotnosť 7,4 kg